Начало

Трейс руут” ООД предлага на своите клиенти продажба на компютри, консумативи и софтуер. Разгледайте продуктите, които предлагаме.

TestCenter

Платформа за изпитване/ тестване/атестиране на персонала

WEB базиранa; Работа в интернет и вътрешна мрежа (офлайн); Създаване на тестове по теми, с възможност за автоматични избор и подредба на въпроси от обща база данни; Изследване нивото на ключови знания и умения на персонала, нивото на актуалност на професионалните знания и умения Изготвяне на общи и индивидуални учебни планове за служителите в администрацията; Определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите компетентности;

 

За повече информация посетете официалният сайт на продукта.

 

HelpDesk

Хелпдеск за дистанционна помощ и информация

Предлагаме цялостно решение, което предоставя единна точка за контакт на потребителите в случай на проблеми/инциденти, възникнали в ИТ и комуникационната инфраструктура на компанията, както и съвети от супервайзор за комуникацията с клиенти.

Възможна е интеграция с контактен център.

Включени над 20 потребители в това число администратори и модератори.

За повече информация (демо версия) посетете официалният сайт на продукта.

CallCenter

Контактен център 

ТРЕЙС РУУТ ООД предлага на своите клиенти интегрирана технология за автоматизиране работата с клиенти и партньори. Системата позволява:

  • Обединяване в едно на компютри и телефонна мрежа и реализиране  на комуникационна платформа;
  • Няколко достъпни комуникационни канала  – телефон, SMS, е-мейл, факс;
  • Управлявление на телефонията и интегритет с контактната информация и базите данни на фирмата (CTI).
  • Интегритет на IVR система, ACD система, Skill-based routing система, Unified messaging система, Low-cost routing система.
  • Подходяща за малки, средни и големи организации.
  • Запис и анализ на разговори и данни. VPN мрежа;

За да тествате системата кликнете тук: