От заразените на 21 Юли 2021 се очаква да починат 8 човека в интервала от 09 Август 2021 до 15 Август 2021 .
Въпроси и предложения към Георги Гачев
gachev@yahoo.com