От заразените на 22 Юли 2021 се очаква да починат 5 човека в интервала от 10 Август 2021 до 16 Август 2021 .
Въпроси и предложения към Георги Гачев
gachev@yahoo.com