От заразените на 23 Юли 2021 се очаква да починат 6 човека в интервала от 11 Август 2021 до 17 Август 2021 .
Въпроси и предложения към Георги Гачев
gachev@yahoo.com